5.09.2012 – Avenele în conglomerat din Piatra Craiului

Descriere:
Masivul Piatra Craiului este alcătuit din calcare, conglomerate, marne şi din şisturi cristaline. În partea estică a masivului deasupra calcarelor se găseşte o stivă de conglomerate apţiene, cu elemente calcaroase şi ciment grezo-calcaros, care se comportă la eroziune şi dizolvare similar calcarelor, rezultând însă forme mai atenuate.

În aceste conglomerate Culoarul Rucar-Brancarstificabile gasim câteva avene dintre care face parte şi Gaura din Funduri fiind cel mai important gol subteran de acest fel de la noi din ţară şi încadrînduse în locurile fruntaşe din lume. Aceste fenomene destul de rare sunt cunoscute sub numele de Clastocarst. Pentru ca să se dezvolte forme carstice pe roci detritice este necesar ca ele să aibă un ciment calcaros, să fie conglomerate și gresii calcaroase. Dacă rocile detritice au elementele componente (clastele) calcaroase dar cimentul de altă natură (argilos sau silicios) nu se dezvoltă forme carstice. Dacă și elementele și cimentul sunt calcaroase (este deci vorba de calcirudite si calcarenite) ele se încadrează morfologic în noțiunea generală de calcare. Avenele în roci detritice sunt relativ rare. Geneza avenelor în conglomerat din Piatra Craiului este determinată nu numai de prezența conglomeratelor calcaroase, ci și de faptul că sub calcare se află masa de calcare ce constituie masivul. Or, era necesară prezența calcarelor pentru ca apa care a format avenele să se poată drena subteran. Avenele nu sunt însă generate doar de simpla prăbușire a unui strat suprapus calcarelor, ci coroziunea a lucrat activ chiar în conglomerate pentru a crea golul.

Piatra Craiuli - Creasta sudicaDe acest obiectiv rarisim ne apropiem dinspre culoarul Rucăr-Bran prin comuna Șirnea. Putem merge cu mijloacele de transport până în capătul localităţii chiar sub Curmătura Gropilor. Pe drum putem observa că toată valea care adăposteşte centrul comunei este defapt un mare bazin de colectare pentru sorburile aflate în aval. De unde am lăsat mijloacele de transport urcăm pe jos până în Curmătura Groapelor circa 15 min. Aici peisajul se deschide mult. Spre direcția de unde am venit se vede în zare impunătorul bloc al masivului Bucegi și până la picioarele noastre dealurile care alcătuiesc Culoarul Rucar-Bran. Spre vest deja ni se arată creasta semeață a Pietrii Craiului. Din acest punct coborâm în valea Brusturețului. Urmînd drumul forestier din această vale ajungem în scurt timp în Poiana Grind. De aici urmăm o vreme marcajul care conduce spre șaua Funduri. Părăsim acest marcaj spre valeaAvenul din Funduri - Intrare lui Stinghie și după un urcuș de aproximativ 300m ajungem la deshiderea impunătoare a avenului. Ascensiunea ne este străjuită de faleze de conglomerat în care putem zări ici-colo câte un abri care din depărtare pare să promită mult mai multe.

Avenul are o deschidere mare,  5-8m prin care se vede fundul primului apic de 22m. Din acest punct cavitatea continuă prin al doilea puț de 70m. Acest puț nu este perfect vertical ci mai degrabă e un plan înclinat accentuat întrerupt ici colo de verticale.  În coborâre putem admira peretele de conglomerat; elementele matricei sunt distanțate la 5-10 cm și au diametre de 1-10 cm. De la aproximativ -70m pereții sunt acoperiți de scurgeri parietale care coboară până la baza verticalei.

La cota -92 ajungem Avenul din funduri - sectiune într-o sală de 15-20m diametru cu o înălțime de 20-25m unde încă pătrunde vag lumina zilei. Acestă sală continuă cu o galerie ascendentă, lungă de vreo 30 metri. Pe tot parcursul ei întâlnim scurgeri parietale, stalactite, stalagmite, coralite. Podeaua galeriei este acoperită cu uriași bolovani prabușiți, concreționați și foarte multe schelete de lilieci.

Urmează urcușul pe coardă de aproape 100m și revenirea la mijoacele noastre de transport lăsate în Șirnea.

Caracteristici traseu: 14km lungime, 655m diferență de nivel cumulată. Cu o mașină de teren distanța se poate scurta la mai puțin de jumătate.

Echipament necesar: echipament de tură de suprafaţă pentru acces la gura avenului, pentru acces în aven:
echipament TSA individual.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *